Us podeu descarregar les identificacions dels departaments fins a nivell de secretaria general, secretaries sectorials i organismes autònoms. A més també us podeu descarregar les imatges pròpies i els manuals corresponents a serveis i empreses de cada departament. Totes les identificacions estan compostes amb la tipografia Helvetica Neue que substitueix a l'antiga família Helvetica, ja que els arxius modernitzats d'aquesta família són Open True Type compatibles amb tots els sistemes.

Enllaços relacionats