• Imprimeix

Francès

Composició horitzontal 3 línies

Per als cossos de text del 7 a l'11 la mida del senyal correspon a l'alçada de tres línies de text.

Composició horitzontal 2 línies

Per als cossos de text del 12 i superiors la mida del senyal correspon a l'alçada de dues línies de text.

Composició centrada 3 línies

Per als cossos de text del 7 a l'11 la mida del senyal correspon a l'alçada de tres línies de text.

Composició centrada 2 línies

Per als cossos de text del 12 i superiors la mida del senyal correspon a l'alçada de dues línies de text.

Composició vertical 3 línies

Per als cossos de text del 7 a l'11 la mida del senyal correspon a l'alçada de tres línies de text. La composició vertical només s'ha d'utilitzar quan l'espai on s'apliqui ho requereixi.

Composició vertical 2 línies

Per als cossos de text del 12 i superiors la mida del senyal correspon a l'alçada de dues línies de text. La composició vertical només s'ha d'utilitzar quan l'espai on s'apliqui ho requereixi.